Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez Łukasz Poniatowski Usługi instalacyjne i podnośnikowe

 

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest:
  Łukasz Poniatowski Usługi instalacyjne i podnośnikowe
  ul. Sawina 7a
  42-600 Tarnowskie Góry
  Adres mailowy: biuro@wentylatory-dachowe.eu
  Adres strony internetowej: https://wentylatory-dachowe.eu

 2. Cel przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe przetwarzane są jedynie w celach wyznaczenia terminu wizyty, realizacji usługi oraz stworzenia historii zabiegów w naszej firmie. Przetwarzamy jedynie Państwa dane kontaktowe takie jak imię oraz nazwisko, numer telefonu oraz adnotacje dotyczące wykonywanych dla Państwa usług na które wyrazili Państwo zgodę.

 3. Podstawy prawne przetwarzania danych

  Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych.

 4. Odbiorcy danych

  Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione, zatrudnione w naszej firmie tylko i wyłącznie w celu sprawnej realizacji wykonywanych przez nas usług. Przetwarzanie danych w państwach trzecich
  Nasza firma nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 5. Okresy przechowywania danych

  W przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO) Państwa dane osobowe są przechowywane od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody.

 6. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

 7. Prawo wniesienia skargi

  Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 8. Opis środków ochrony stosowanych przy przetwarzaniu

  • Dostęp do danych osobowych dostępny jest jedynie po zalogowaniu się pracownika loginem oraz hasłem zmienianym co 30 dni.
  • Pracownik po odejściu od komputera na którym widnieją dane osobowe wylogowuje się lub zamyka program.
  • Wszystkie nasze komputery firmowe posiadają aktualne oprogramowanie oraz posiadają zainstalowane programy chroniące przed szkodliwym oprogramowaniem.
  • Z racji umiejscowienia monitora komputera osoby postronne nie mają możliwości zapoznania się z danymi osobowymi osób wyświetlonych na monitorze.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276